Just in time

Servei Just in time

Posicionem a temps rècord el vehicle amb les característiques apropiades a la necessitat del client a cada moment.

Camió realitzant servei de Just in time
 

Més informació?