Equip

El nostre enfocament col·laboratiu i eficient

Equip de JustIntrans informal

Des de les nostres oficines treballem cohesionadament des dels diferents departaments perquè cada servei sigui satisfactori, tant a nivell de lliurament a temps, com a nivell de seguiment i documental. Gràcies al nostre mètode de treball transversal, aconseguim un alt nivell d'eficiència quant al tancament de cada servei als nostres clients.

Una bona entesa entre departaments i un mètode de treball clar i potent en possibilitats d'actuació, redunda en un equip feliç, motivat, i expectant davant dels nous reptes que se'ns presenten.